کد امنیتی
کد امنیتی

  • آدرس داروخانه : اصفهان ، خانه اصفهان ، خیابان گلخانه ، حدفاصل سه راه ماه فرخی و چهارراه بنفشه ، داروخانه دکتر صالحی

 • تماس :
  تلفن مشاوره رایگان : 0991-313-20-40
  تلفن مشاوره رایگان : 0991-313-20-50
  امورمشتریان        :  0991-313-20-60
  تلفن مشاوره رایگان : 0991-313-20-70
  واتساپ مدیریت     : 0991-313-20-80
  دفترمرکزی         : 0991-313-20-90
 • تلفن داروخانه :03134212555  ایمیل : istgahemokamel.co@gmail.com