داروخانه دکترصالحی

موسس     : آقای دکتر محمدرضا صالحی

مسئول فنی : آقای دکتر محمدرضا صالحی

این وب سایت متعلق به داروخانه دکترصالحی است که در سال 1392 دراستان اصفهان با مدیریت دکترمحمدرضا صالحی تاسیس شده است.
در سالیان اخیر با توجه به روند توسعه نامطلوب واردات بدون مجوز وزارت و توسعه بازار فروش مکمل های تقلبی ، این داروخانه اقدام به تاسیس بخش تخصصی فروش مکمل های ورزشی مورد تایید وزارت بهداشت و غذا ودارو تحت عنوان ایستگاه مکمل نموده است. ما با راه اندازی این وب سایت سعی نمودیم تا مشتریان محترم با توجه به توسعه ی فضای الکترونیک با صرف هزینه و زمان کمتر بجای حضور در محیط داروخانه بتوانند اجناس مورد نیاز خود را بررسی و انتخاب نمایند .

 

  • نشانی داروخانه : اصفهان – خانه اصفهان – خیابان گلخانه – روبروی دبیرستان جامع

  • کدپستی : 8194818691

  • کد داروخانه : 15414146926

  • شماره پروانه : 71720/1/3921/115

  • تلفن داروخانه :03134212555